Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden birisidir. Dilinin sadeliği ve akıcılığının yanı sıra konu zenginliği de en önemli özelliklerinden birisidir. Yazarın orijinal üslubu bozulmadan genç okuyucular için sadeleştirilmiştir.


Tür: Hikâye Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz Alt Tema: Millet sevgisi, insan sevgisi, üzüntü, kaygı Değerler Eğitimi: Vatanseverlik, fedakârlık, cesaret, kararlılık, dürüstlük Kitaba adını veren Yalnız Efe’de, Kezban isimli genç bir kızın, kendisi ve mağdur duruma düşen halkı için, zalimlere karşı erkek kılığına girerek yaptığı mücadele anlatılıyor.


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz Alt Tema: Tarih, kahramanlık Değerler Eğitimi: Çalışkanlık, cesaret, ümidini kesmemek, fedakârlık, öz saygı, vefa, dürüstlük, özlem Demirci Ali’nin bir iftira sonucu yargılanır ve kolunun kesilmesine karar verilir. Ali’nin kolunun kesilmemesi için Hacı Kasap diyet öder? Bir kolun diyeti nedir ve Ali bu diyeti Hacı Kasap’a nasıl öder? Hadım Ali Paşa koca bir kütükle Şalgo Kalesi'ni kan dökmeden nasıl ele geçirdi? Kaptan Memiş 40 yıl esir kalır. 40 yıl boyunca rüyalarında Türk gemilerinin gelip kendisini kurtardığını görür. 40 yıllık rüya gerçekleşir mi dersiniz? Padişah, vatanı için büyük kahramanlıklar gösteren cesur karaman Tosun Bey’in öldürülmesini ister. Fermanı bilen Tosun Bey nasıl bile bile ölüme gider? Kitapta yer alan hikâyeler: Diyet, Kütük, Forsa, Ferman


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz, Sağlık ve Çevre, Üretim, Tüketim ve Verimlilik, Güzel Ülkem Türkiye Alt Tema: Kan kardeşliği Değerler Eğitimi: Cesaret, iyilik, öz güven, sözünde durma, toplumsal değerlere duyarlılık, arkadaşlık Ant içilmiş bir arkadaşlıkta yaşananlar, kadı efendinin mektep öğrencilerine uyguladığı ceza, işlenen bir suç ve pişmanlık, gizli mabedin sırrı, Arap olmak için uğraşan Mestan Ağa’nın yaşadıkları, hasmına külah giydirmeyi planlayan Mıstık’ın oyunları… Ömer Seyfettin’in mizah dolu hikayeleri sizleri bekliyor. Kitapta yer alan hikâyeler: Ant, Falaka, Sivrisinek, Keramet, Gizli Mabet, Deve, Külah


Tema: Birey ve Toplum, Üretim, Tüketim ve Verimlilik Alt Tema: Aile, para kazanmak Değerler Eğitimi: Sevgi, dürüstlük, cesaret, olumlu düşünme Sermet Bey kalabalık ailesi için bir ev tutmak ister. Güzel, büyük bir köşkte karar kılar. Herkes evi tutmaması, çünkü perili olduğu konusunda Sermet Beyi uyarır fakat dinleyen kim! Köşk tutulur. 15 gün sonra peri kendini göstermeye başlar. Ev halkı korkar. Gerçekten köşk perili midir dersiniz? Durmuş Ağa ölmeden önce vasiyet bırakmak ister ama bırakamaz. Ölür ölmez oğulları babalarından kalan her şeyi paylaşırlar. Bir şey hariç… Ahmet üç gündür aç olan arkadaşını bir lokantaya götürür. Tıka basa yemek yerler ama ortada bir sorun vardır. İkisinde de para yoktur. Kitapta yer alan hikâyeler: Perili Köşk, Cesaret, Bir Hayır, Düşünme Zamanı Velinimet, Kazın Ayağı


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz Alt Tema: Dava, rüya, pişmanlık, savaş, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, aile Değerler Eğitimi: Sevgi, arkadaşlık, dürüstlük, güven, kahramanlık, cesaret, fedakârlık Kaşağıyı kendisi kırdığı halde suçu kardeşine atan bir çocuğun duyduğu vicdan azabı nasıldır? Hele de suçunu itiraf edeceği zaman kardeşi ölmüşse… Bir çocuğun ilk namazı hatıralarında nasıl bir yer tutar? Mıstık ile İboş arasında bir çakmak davası var? Mıstık çakmağı aldı mı almadı mı? Hiç kimseye iyiliği dokunmayan kadı bir iyilik yapar. Nasıl bir iyilik mi? Bir Türk neden Çerkez taklidi yapmaya ihtiyaç duyar? Türk çocuğu Ali neden Aleko ismiyle bir Rum çocuğu olduğunu söylemek zorunda kaldı? Aleko’nun Çanakkale’de yaptığı büyük kahramanlık ne? Kitapta yer alan hikâyeler: Kaşağı, İlk Namaz, Kaç Yerinden?, Nasıl Kurtarmış?, Bir Kayışın Tesiri, Aleko (Bir Çocuk)


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz, Kurumlar ve Sosyal Örgütler Alt Tema: Yoldaşlık, seyahat Değerler Eğitimi: Öz güven, ötekini sevme, görev bilinci, cesaret Para kazanmak için şehre gelen fakir adam neyin karşılığında senede bir kuruş için çalışıyor? Bahir Hoca kurbağaları susturmayı nasıl başarıyor? Çin’de tüm halkın içtiği su nelere sebep oluyor? Cabit Efendi mermer tezgah kullanan marangoza nasıl bir ders veriyor? Kesik bıyık ne anlama geliyor? Pireler tedavi yöntemi olarak kullanılır mı? Ömer Seyfettin’in birbirinden güzel hikayeleri sizleri bekliyor. Kitapta yer alan hikâyeler: Üç Nasihat, Kurbağa Duası, Herkesin İçtiği Su, Mermer Tezgâh, Kesik Bıyık, Pireler


Tema: Birey ve Toplum, Kurumlar ve Sosyal Öğütler, Değerlerimiz Alt Tema: Kaymakamlık, asker, savaş, yaşlılar, adalet Değerler Eğitimi: Haksızlıklara boyun eğmeme, azim, cesaret Kezban’ın babasını, alacağını istediği için arkasından vururlar. Kezban babasını vuran kişiyi öğrenir ve devlete şikayet eder. Vuran kişinin devlette adamları olduğu için dava ile ilgilenen olmaz. Köy ve kasabada haksızlıklar almış başını gider ve bu haksızlıklara birinin dur demesi gerekir. Erkeklerin cesaret edemediği bu işi, Kezban üstlenir. Ne mi yapar? Kitapta yer alan hikâyeler: Yalnız Efe, Nadan


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz Alt Tema: Demircilik, adalet, umut, vatan sevgisi, idealist olmak Değerler Eğitimi: Sevgi, dürüstlük, çalışmak, kahramanlık, cesaret, ümit, mutluluk Şah İsmail’e öyle bir elçi gönderilmeli ki ne kendini ne de devletini küçük düşürsün. Seçilen kişi Muhsin Çelebi. Giderken devletten tek kuruş almadan, bütün mal varlığını rehin bırakarak pembe incili bir kaftan satın alır. Şah İsmail’in karşısına çıkar ve öyle bir şey yapar ki… Gökyüzünden gelen fetih müjdesi… Herkesin deli dediği umutsuz bir insan Çanakkale Zaferi’nden sonra öyle bir değişikliğe uğrar ki… Sadi Bey’in, çocukları sünnet olan akrabalarına hediye götürmesi gerekmektedir. Öyle bir hediye bulur ki… Bir milyon kuruş kıymetinde ama bir liraya olan bu hediye ne olabilir? Kitapta yer alan hikâyeler: Pembe İncili Kaftan, Müjde, Çanakkale’den Sonra, Yüz Akı, Yeni Bir Hediye, İlk Düşen Ak


Tema: Birey ve Toplum, Değerlerimiz Alt Tema: Vatan sevgisi, millet sevgisi, idealist olmak Değerler Eğitimi: Sevgi, dürüstlük, çalışkanlık, kahramanlık, cesaret Tek bir topuz darbesiyle prensi öldüren Türk, Osmanlı’nın büyüklüğünü göstermeye yeter mi? Hatice Hanımın iki takıntısı var. Biri temizlik, diğeri dürüstlük. Yanında çalışanları da temiz ve dürüst zannediyor. Ta ki topuklu ayakkabılarını çıkarıp terlik giyene kadar. Topuklu ayakkabılar ne işe yarıyormuş, terlik nelere sebep olmuş bir bilseniz! Teslim ediyoruz diye düşmana bırakılan kale, aslında nasıl bir oyuna sahne oldu? Kaleyi teslim aldıklarını sanan düşmanın hayal kırıklığı okunmaya değer. Kitapta yer alan hikâyeler: Topuz, Yüksek Ökçeler, Vire, Lokanta Esrarı, Rüşvet, Bir Temiz Havlu Uğruna, Apandisit


Tür: Hikâye Tema: Sevgi, Duygular, Toplum Hayatı Alt Tema: millet sevgisi, insan sevgisi, üzüntü, kaygı, kararlılık Değerler Eğitimi: vatanseverlik, fedakârlık, cesaret, dürüstlük Bu kitapta Ömer Seyfettin’in sekiz hikâyesi yer alıyor. Kitaba adını veren Yalnız Efe’de, Kezban isimli genç bir kızın, kendisi ve mağdur duruma düşen halkı için zalimlere karşı erkek kılığına girerek yaptığı mücadele anlatılıyor.