Tür: Masalımsı Hikâye Tema: Değerlerimiz, Birey ve Toplum, Sağlık ve Çevre Alt Tema: Dayanışma, hoşgörü, hayvanlar, duygular Değerler Eğitimi: Merhamet, çalışkanlık, değer bilmek, hatalardan ders alma, kanaatkârlık, gurur, nasihat Hayvanlar arasında geçen ilginç ve heyecanlı olayları okuyup o hikâyelerden pratik bilgiler edinmek istiyorsanız Aslan ve Tilki kitabı size göre.