Namık Kemal hakkında

Namık Kemal

(1840-1888) Tanzimat dönemi şairlerinden. Namık Kemal Tekirdağ'da doğdu. Dedesi Abdüllatif Paşa ile Anadolu'nun birçok yöresini gezdi. Özel eğitim alarak yetişti. Tercüme Kalemi'ne girdi (1863). Dönemin aydınlarıyla burada tanıştı. Tasvir-i Efkar gazetesine fikir yazıları yazdı. Gazetenin sahibi Şinasi'nin Paris'e gitmesi nedeniyle yönetimi Namık Kemal üstlendi (1865). Yeni Osmanlılar Cemiyetinin baskıcı yönetime karşı düşüncelerini paylaşıyordu. Bu nedenle baskılara dayanamayarak Ziya Paşa ile birlikte Avrupa'ya gitti. Londra'da Hürriyet (1868) gazetesini yurda dönüşünde ise İbret (1870) gazetesini çıkardı. Vatan Yahut Silistre adıyla yazdığı oyunu Gedikpaşa Tiyatrosu'nda oynanınca, büyük ilgi uyandırdı. Bu durum Sarayı kuşkulandırdı ve Namık Kemal Kıbrıs'a sürüldü (1873). Bir süre sonra İstanbul’a döndü, ancak II. Abdülhamit yönetimi onu İstanbul'da tutmadı. Midilli, Rodos, Sakız adalarına gönderildi. Büyük vatan şairi Namık Kemal, hürriyet mücadelesi yolunda hayatını bile ortaya koyan bir fedakarlıkla çalıştı. Divan edebiyatı örneklerinin halkla bütünleşemediği düşüncesiyle, Arapça, Farsça tamlamalardan arınmış bir edebiyatı oluşturmak istemiştir. Şiir, tiyatro, roman ve eleştiri dallarında eserler verdi. Namık Kemal'in eserleri Mustafa Nihat Ozon, Fazıl Yenisey, Kenan Akyaz, Reşat Nuri Güntekin, Hakkı Tank Us, Fuat Köprülü ve Necmettin Halil Onan tarafından yeni harflere aktarıldı. Şiirleri Sadettin Nüzhet Ergun tarafından derlendi (1933), mektupları ise Fevziye Abdullah Tansel tarafından yayımlandı (1967).


Kitapları: